Program offers

Live concerts in Oliva
more

Oliva movie

restaurant

Table reservation : +36 88 561 900 // oliva@oliva.hu

oliva hotel

8200 veszprém, buhim u. 14-16.

Restaurant opening times :

H-CS: 11:30-23:00 Konyha: 22:00-ig
P-SZ: 11:30-0:00 Konyha: 23:00-ig
V: 11:30-23:00 Konyha: 22:00-ig

Hotel opening times :

0-24

  • restaurant +36 88 561 900
  • hotel +36 88 403 875
  • e-mail oliva@oliva.hu